kancelaria gdańsk radca prawny

Kancelariaradcy prawnego dr Michała Hoffmanna

Radca prawny dr Michał Hoffmann oferuje przede wszystkim kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom (w siedzibie przedsiębiorcy lub zdalną), polegającą w szczególności na tworzeniu i opiniowaniu umów, windykacji należności, doradztwie prawnym (w tym z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy i innych) oraz zastępstwie procesowym przed sądami.

Ponadto przy współpracy z Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii www.centrumpwint.pl świadczy specjalistyczną pomoc prawną z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Radca prawny dr Michał Hoffmann współpracuje również z Kancelarią Prawną Radcy Prawnego Ewy Katarzyny Skrodzkiej w Tczewie www.kancelaria-tczew.pl dzięki czemu jest w stanie zapewnić obsługę prawną w całym regionie oraz znacznym podmiotom gospodarczym.

Tym samym oferta obsługi prawnej skierowana jest zarówno do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek osobowych lub kapitałowych na terenie całego regionu.
Celem ułatwienia przedsiębiorcom kontaktu z prawnikiem, radca prawny dr Michał Hoffmann może dojechać na spotkanie we wskazane przez Państwa miejsce. Tym samym istnieje możliwość spotkania się w Państwa domu lub biurze.
O mnie

gdańsk kancelaria radca prawny

Mecenas dr Michał Hoffmann jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i w 2009 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego (nr wpisu Gd-1937).

W 2013 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, broniąc na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pracę doktorską zatytułowaną „Prawo do milczenia w Polsce w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka”. Jest także autorem publikacji dotyczących ochrony praw człowieka oraz prawa cywilnego i procedury cywilnej
Doświadczenie zawodowe
Radca prawny dr Michał Hoffmann posiada doświadczenie w prowadzeniu kancelarii prawnej, w której świadczy pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując w kancelariach prawnych oraz pracując przez 3 lata w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Był także ambasadorem Ernst & Young oraz Współpracował z Wydawnictwem Kwantum. Ponadto uczestniczył w seminarium Mediacje i Negocjacje dla Prawników oraz wielu innych ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych oraz jest wykładowcą Bydgoskiej Szkoły Wyższej.
Dewiza
Dewizą kancelarii jest zapewnienie wysokiego poziomu usług prawniczych, zgodnych ze standardami etyki, które w pełni zaspokoją indywidualne potrzeby klienta.

Kontakt

Telefon: gsm 602 671 943radcy prawnego gdańsk